כוכב המושבה ירושלים

צימרים חדרים לפי שעות בירושלים - צימר : כוכב המושבה
באזור: ירושלים | בישוב : ירושלים - כתובת :ניווט
נווט למקום

צימרים חדרים לפי שעות בירושלים - צימר : כוכב המושבה
באזור: ירושלים | בישוב : ירושלים - כתובת :ניווט
נווט למקום